Algoritma Java Makalelerim

Algoritma Uygulamaları 007 – Girilen Sayının Kendisiyle Kaç Kez Çarpılarak 1000 Değerine Ulaştığını Bulma

Merhaba. Algoritma konularına her hafta elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Verdiğim örnekler, okulda gördüğüm örneklerdir ve kod kısmı bana aittir. Bu sebeple sizlere de yardımcı olması açısından buraya yazmakta fayda görüyorum

Bu örneğimizdeki amaç, dışarıdan girilen bir sayının, kendisi ile kaç kez çarpıldığında 1000 değerinin altında olduğunu bulmaktır. İlk bakışta karışık gibi gözükse de aslında çok basit bir uygulama. Bu uygulamanın kod kısmında while döngüsünü kullanacağız. While döngüsünün If döngüsünden farkı ise şu şekildedir:

If cümlesinde eğer boolean ifade doğru (true) ise küme parantezleri arasındaki ifadeleri sadece bir kez çalıştırır. While ise boolean ifadesi doğru olduğu müddetçe küme parantezleri arasındaki ifadeleri çalıştırmaya devam eder. Çalışma boolean ifade yanlış (false) olana kadara devam eder.

Değeri 55 olan bir i değişkeni olduğunu varsayalım. Şimdi bir if cümlesi yazalım

if ( i < 100 )
{
    System.out.println ( i ) ;
}

Sonuç 55 olarak ekrana yazılacaktır.

Aynı ifadeyi while için yazalım.

while ( i < 100 ) 
{
    System.out.println( i ) ;    
}

Bu sefer sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

55
55
55
55

Algoritma:

1 – BAŞLA

2 – X = 1

3 – Sayıyı Giriniz (S)

4 – X = X * S

5 – Sayac++

6 – EĞER ((X*S) <1000) ise GİT 4 DEĞİLSE Devam et

7 – Sayının Son Değeri(S), Çarpım Adedi(Sayac)

8 – DUR

Java Kodu:

package com.Algoritmalar;
import java.util.Scanner;

public class Algoritma_010 {

	// Girilen Sayının kendisiyle kaç kez çarpılarak 1000'e ulaştığını bulan program //

	public static void main(String[] args) {
	Scanner girdi = new Scanner(System.in);

	int X=1, S=0, sayac=0;

	System.out.println("Bir sayı giriniz: ");
	S = girdi.nextInt();

	while((X*S) <1000 ){

		X=X*S;

		sayac++;
	}

	System.out.println("Bulunan değer: "+X);
	System.out.println("Kendisiyle çarpılan adet: "+sayac);

	}

}


Bu yazımda başlangıç seviyesi Algoritma ve Java ile ilgili Girilen Sayının Kendisiyle Kaç Kez Çarpılarak 1000 Değerine Ulaştığını Bulma konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bende henüz bir çırak olduğumun bilinmesini ve eğer hatalarım var ise düzeltilmesini rica ediyorum. Okuduğunuz için teşekkür ederim.