Algoritma Java Makalelerim

Algoritma Uygulamaları 009 – Girilen 15 Pozitif Sayı İçinden Faktöriyelini Bulduğumuz Sayıların, Adedini Bulmak

Merhaba. Algoritma konularına her hafta elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Verdiğim örnekler, okulda gördüğüm örneklerdir ve kod kısmı bana aittir. Bu sebeple sizlere de yardımcı olması açısından buraya yazmakta fayda görüyorum

Bu örneğimizdeki amaç, girilen 15 pozitif sayı içinden faktöriyelini bulduğumuz sayıların, adedini bulmak olacaktır. 30 sayısından büyük olanların faktöriyeli hesaplanmayacak. Burada döngü içinde döngü kullandığımıza dikkatinizi çekmek isterim. 1. sayacımız sorgunun 15 defa çalıştırılması, ikincisi ise faktöriyeli hesaplamak içindir. Bunun dışında ilk defa double veri tipini kullandık. Faktöriyel sonuçları büyük sayılar çıktığı için, integer bu sayıları hafızada tutmaya yetmemektedir. Veri tipleri hakkında detaylı konulara daha sonra değineceğim.

Algoritma:

1 –  BAŞLA

2 – X=1, Sayac=1

3 – Sayı gir (Sayi)

4 – EĞER Sayi > 30 ise GİT 11 DEĞİLSE Devam et

5 – X * X = Sayac

6 – Sayac++

7 – EĞER Sayac <= Sayi ise GİT 5 DEĞİLSE Devam et

8 – Yaz ” Sayi’nin Faktöriyeli X ” dir

9 – Bulunan++

10 – iSayac++

11 – EĞER  iSayac < 15 GİT 3 DEĞİLSE Devam et

12 – Yaz Faktöriyeli bulunan sayı adedi (bulunan)

13 – Yaz Faktöriyeli bulunmayan sayı adedi (bulunmayan)

14 – DUR

Java Kodu:

package com.Algoritmalar;
import java.util.Scanner;

public class Algoritma_012 {

	// Girilen 15 pozitif sayı içinden faktöriyelini bulduğumuz sayıların, adedini bulmak //
	// 30 sayısından büyük olanların faktöriyeli hesaplanmayacak //

	public static void main(String[] args) {
	Scanner girdi = new Scanner(System.in);

	int sayi=0, bulunan=0, bulunmayan=0;

	for(int i=0;i<5;i++){

		System.out.print("Pozitif bir sayı giriniz: ");
		sayi = girdi.nextInt();

		if(sayi<=30){

			double X = 1;

			for(int sayac=1; sayac<=sayi; sayac++){

				X = X * sayac;
			}

			System.out.println("Girilen " + sayi + " sayısının faktöriyeli: " + X);

			bulunan++;

		}else{

			bulunmayan++;
		}

	}

	System.out.println("Faktöriyeli bulunan sayı adedi: " + bulunan);	
	System.out.println("Faktöriyeli bulunmayan sayı adedi: " + bulunmayan);

	}

}

Bu yazımda başlangıç seviyesi Algoritma ve Java ile ilgili Girilen 15 Pozitif Sayı İçinden Faktöriyelini Bulduğumuz Sayıların, Adedini Bulma konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bende henüz bir çırak olduğumun bilinmesini ve eğer hatalarım var ise düzeltilmesini rica ediyorum. Okuduğunuz için teşekkür ederim.